Novinky na webu

V menu p?ibyla nov poloka Konstrukce vrobnch hal

Výrobní Haly - Pronájem
PDF Print E-mail

Co jsou to vrobn haly

Spole?nosti zabvajc se stavebnm, strojrenskm, automobilovm, d?eva?skm, nbytk?skm nebo potravin?skm pr?myslem maj specifick poadavky na vrobn prostory, tato webov strnka je odpov?d na vechny otzky tkajc se problematiky vrobnch hal.

Vrobn hala je movitost, kter je ur?en kvrob?. Vrobn haly maj sv specifika oproti halm ur?enm ke skladovn. Haly ur?en kvrob? ve srovnn se skladovmi halami maj zpravidla ni sv?tlou vku vrozmez 4,5 a 6 m. Pr?myslov haly jsou nutn budovat zpravidla sizolac. Na rozdl od logistickch prostor je kladen mnohem v?t d?raz na p?irozen denn osv?tlen vprostory haly. Osv?tlen t?chto prostor m?e bt vyuito r?znmi prosv?tlovacmi systmy.

Vrobn haly se li nejenom vybavenost vrobnmi technologiemi a potamo druhem vyrb?nch produkt?, ale tak p?sluenstvm jako je nap?. vytp?n, klimatizace, osv?tlen a dalm.

Pro? prv? ?esk republika pro vrobn haly

?esk republika spolu sostatnmi st?edoevropskmi stty svm zem?pisnm umst?nm m?e bt povaovna jako velmi dobr lokalita jak pro logistickou, tak vrobn ?innost.

Zd?vodu ?ty?icetiletho vlivu komunismu se v?tina pr?myslovch objekt? staly zastaral a nevyhovujc modernm trend?m. Prvn modern pr?myslov objekty byly postaveny druh polovin? devadestch let pro zahrani?n spole?nosti vstupujc na ?esk trh. Praha byl region hlavnm regionem budovn vrobnch hal a vnsledn? i ostatn ?sti ?esk republiky se stvaly zajmav pro budovn novch vrobnch prostor.

 
Joomla SEO by AceSEF

Polls

Vyrobni haly se pouvaj pro?
 

Reklama

Doporu?en odkazy:
CTPark Nov Ji?n
Typ nemovitosti: Sklad, Vrobn hala
Sou?asn velikost: 24000 m2
Plnovan roz?en: 48000 m2
VGP Park Brno
Typ nemovitosti: Sklad, Vrobn hala
Karlovarsk Business Park
Typ nemovitosti: Sklad, Vrobn hala, Mal jednotka Sou?asn velikost: 45000 m2 K dispozici: 1400 m2
ProLogis Park Ostrava
Typ nemovitosti: Sklad, Vrobn hala Sou?asn velikost: 66200 m2 K dispozici: 19500 m2
P3 Prague D1
Typ nemovitosti: Sklad, Vrobn hala